ÀREA D’ACOMPANYAMENT A LA FAMÍLIA

SERVEI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Servei d’atenció a les famílies que pretén donar una primera atenció a les famílies i un seguiment d’aquestes. En aquest servei s’inclou:

  • Acollida, informació i assessorament.
  • Atenció a les demandes de les famílies donant suport social i psicològic en cada etapa de la malaltia.
  • Assessorament individual per a entendre i assumir la malaltia.
  • Informació i facilitació de recursos socials.

Per accedir a aquest servei posa’t en contacte amb nosaltres per tal d’establir una visita.

 

GRUPS D’AJUDA MÚTUA

Els Grups d’Ajúda Mútua (GAM) són grups per als familiars on des d’un punt de vista positiu i constructiu es vol donar suport emocional a les famílies a partir de les experiències viscudes.

Així doncs, els GAM són grups psicopedagògics orientats al suport emocional, la transmissió de coneixements i adquisició d’habilitats socials.

El GAM se celebra el primer i tercer dimarts de mes de 18 a 20h.

 

ESCOLA DE FAMÍLIA

Aquest espai que té com a objectiu dotar a les famílies d’informació sobre la malaltia i els seus efectes, millorar les seves habilitats socials i d’enfrontament a l’estrés i als problemes, millorar la comunicació i el clima intrafamiliar i incrementar la xarxa social de la família.

L’escola de família es realitza el 2n i 4t dimarts de mes de 18 a 20h.

 

GRUPS D’AJUDA MÚTUA PER PARELLES DE PERSONES AFECTADES

Les parelles de persones afectades presenten característiques específiques. Per aquest motiu enguany hem engegat aquest nou grup el qual també s’orienta al suport emocional, adquisició de coneixement i compartir experiències.

El GAM de parelles se celebra el 2n dilluns de mes de 17 a 19h.

 

SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI

El SAD és un servei integral i personalitzat d’atenció i intervenció a domicili. És un servei que permet elaborar una pla d’acció individualitzat per treballar l’autonomia a la llar, la vinculació amb la Xarxa Comunitària, el suport i assessorament i el treball d’adquisició d’hàbits i pautes.

El model d’intervenció es basa en treballar, des d’una intervenció psicosocial, tres eixos d’actuació:

  • Les habilitats personals de la persona afectada de TMS per millorar la seva autonomia a la llar, l’autoestima i l’adquisició d’hàbits.
  • Les habilitats socials per tal de vincular-se a la xarxa comunitàira i ampliar vincles relacionals.
  • Dinàmiques familiars positives que possibilitin una millora de les relacions dins de la família, control de situacions d’estrès, disminució d’ansietats i resolució de conflictes.

Per accedir al servei cal fer una reunió prèvia amb l’equip per tal que aquest valori la idoneitat del servei i l’aplicació d’aquest.