Participació en Fires i Jornades

 

participem en fires i jornades de salut mental per ampliar la difusió de l'entitat, donar suport en la sensibilització de la salut mental, mantenir-nos en l'actualitat sobre el que envolta la salut mental (serveis d'atenció, programes, canvis de lleis, etc.).