SUPORT EMOCIONAL I INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA

INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA INDIVIDUAL

Intervenció psicològica on es treballa individualment objectius i necessitats personals:

  • Incrementar l’autoestima i disminuir la dependència i l’aIllament.
  • Tractaments dels dèficits cognitius i disfuncionals de la conducta social.
  • Entrenament en habilitats socials.
  • Afrontament a l’estrès i solució de problemes.

Per accedir a aquest servei cal fer una reunió prèvia on es definiran els objectius a treballar.

GRUP TERAPÈUTIC

Teràpia de grup de persones afectades per trastorn mental on es reflexiona i comparteixen les pròpies experiències tot amb el suport d’un professional.

Els grups terapèutics es realitzen el darrer dilluns de mes de 18 a 20h.

GRUP MULTIFAMILIAR

Nou grup que pretén atendre la família com a nucli d’inclusió i treball conjunt. La persona afectada i un membre de la família assisteixen al grup per treballar diferents aspectes que poden facilitar la convivència, la comunicació i en definitiva, la qualitat de vida de tota la família.

El grup multifamiliar es realitza el primer dilluns de mes de 17 a 19h.