S'han fet
694
atencions (2022)

Hem realitzat
17
xerrades a instituts (2022)

Som un equip de 
9
professionals

Tenim 
14
convenis de col·laboració

 
 

MISSIÓ


Atendre les necessitats de les persones amb un malestar psicològic i/o afectades per algun trastorn mental i les seves famílies per millorar la seva qualitat de vida.

VISIÓ

Volem ser una associació referent en el treball amb i per les persones amb malestar psicològic i/o afectades amb un trastorn mental greu i les seves families.

VALORS


Orientació a la família, respecte per la persona, confidencialitat, responsabilitat social, cooperació i compromís.

 

OBJECTIUS DE L'ENTITAT

· Donar suport, acompanyar i promoure la recuperació de les persones amb un malestar psicològic i/o algun trastorn  mental i les seves famílies.

· Reivindicar i col·laborar per fomentar la inclusió social de les persones que pateixen un trastorn mental greu.

· Sensibilitzar a la societat sobre aspectes que envolten el concepte de salut mental.

 

COM HO FEM?

El nostre Circuit de Benvinguda

 
 

Per assolir els objectius exposats, a AFAMMCA oferim un ventall ampli d'activitats i serveis per tal de complir amb aquests. La modalitat d'aquestes activitats i serveis, algunes grupals i d'altres individuals, permet que la persona pugui ser atesa segons la seva situació i necessitat del moment.

A més, tot el que s'ofereix respon a la demanda que es detecta, en primera instància, internament entre les persones sòcies i, en segona, externament de la societat. És per això que poden anar canviant la modalitat i el contingut de les activitats.