Transparència

Afammca_Estatuts_2021
Afammca_Pressupost_2020_311220.pdf
Afammca_Memòria_2020.pdf
Afammca_BSituació_2020.PDF
Afammca_Certificat_Junta_Directiva.pdf
Afammca_CExplotació_2020.PDF
Resolució Utilitat Pública
Afammca_Pressupost_2021.pdf