Transparència

Afammca - Certificat Dades Registrals.pdf
Afammca - Estatuts.pdf
Afammca - Pressupost 2017.pdf
Afammca - Pressupost 2016 31-12-16.pdf
Afammca - Balanç Situació 2016.pdf
Afammca - Compte Explotació 2016.pdf