Transparència

Afammca - Estatuts.pdf
Afammca - Resolució Utilitat Pública.pdf
Afammca - Certificat Dades Registrals.pdf
memòria AFAMMCA 2018.pdf
Afammca - Pressupost 2018-31-12-18.pdf
Afammca - Pressupost 2019.pdf
Afammca - Balanç Situació.PDF
Afammca - Compte Explotació.PDF