Transparència

Afammca - Estatuts 2019.pdf
Afammca - Resolució Utilitat Pública.pdf
Afammca-Certificat Junta Directiva 23-04-19.pdf
Afammca - Memòria 2018.pdf
Afammca - Pressupost 2018-31-12-18.pdf
Afammca - Pressupost 2019.pdf
Afammca - Balanç Situació.PDF
Afammca - Compte Explotació.PDF