TRANSPARÈNCIA

Afammca - Estatuts 2019.pdf
Afammca - Resolució Utilitat Pública.pdf
Afammca-Certificat Junta Directiva 23-04-19.pdf
Afammca_Memòria_2019.pdf
Afammca Pressupost 31-12-19.pdf
Afammca_Pressupost_2020.pdf
Afammca_Balanç Situació 2019.PDF
Afammca_Compte Explotació 2019.PDF