Transparència

Afammca - Estatuts.pdf
Afammca - Resolució Utilitat Pública.pdf
Afammca - Certificat Dades Registrals.pdf
Afammca - Memòria 2017.pdf
Afammca - Pressupost 2017.pdf
Afammca - Pressupost 2018.pdf
Afammca - Balanç Situació.pdf
Afammca - Compte Explotació.pdf