QUINS SERVEIS I ACTIVITATS OFERIM?

PER A FAMILIARS DE PERSONES AMB TMS

Curs per a Familiars

G.A.M (Grup d'Ajuda Mútua)

Eines per a Familiars

Grup de Patologia Dual


PER A PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT MENTAL

Grup Jove +

Desconnecta Sense Estigma
Joc de Rol
"Caminem"

Grup de Dones

"Ments Feminines"

Grup Terapèutic

Rehabilitació Psicosocial

Musicoteràpia
Artteràpia
Hort
Estimulació Cognitiva
"Vida Activa"
"Confia en tu"


ALTRES SERVEIS

Conferències

Programa de sensibilització en salut mental

Servei d'atenció a domicili

Trobades associatives

Servei d'Acollida

Teràpia psicològica individual i familiar