QUÈ FEM?

ÀREA D’ACOMPANYAMENT A LA FAMÍLIA

Aquesta àrea inclou tots els serveis destinats a la família, a la seva informació, comprensió i formació per tal de poder millorar el clima familiar, les relacions en el sí d’aquest nucli i en definitiva, millorarla qualitat de vida de les persones afectades i les seves famílies.

 

SUPORT EMOCIONAL I INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA

Aquesta àrea inclou tots els serveis destinats a donar suport emocional a través de la intervenció psicològica, ja sigui mitjançant el tractament individual i/o grupal. Aquests serveis estan dirigits tan a les eprsones afectades per algun trastorn mental com a les seves famílies.

 

ÀREA D’INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL

L’àrea psicosocial està destinada a les activitats i serveis que es fan càrrec de la part més psicològica i social, veient la persona afectada com un tot i creient en el treball de tots els punts de vista.

 

ÀREA D’ACTIVITAT I COMUNICACIÓ ASSOCIATIVA

Aquesta àrea està formada per totes aquelles activitats de caire més associatiu. En bona part, està conformada per aquelles activitats més lúdiques i que ens ajuden a passar una bona estona en companyia de tots aquells que som mebres de l’associació.

A més a més, tota activitat a l’associació està acompanyada d’una formació i una mirada crítica i constructiva a l’actual model de salut mental.