Conferències

 

Quan rebem repetidament qüestions que preocupen a les persones sòcies i nosaltres no podem respondre per falta de competència en el tema, busquem ponents especialistes en la temàtica per poder fer front a aquests dubtes.

 

CONFERÈNCIES REALITZADES:REFORMA DE LA LEGISLACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT EN L'EXERCICI DE LA SEVA CAPACITAT JURÍDICA

23 de novembre de 2022

Al 2021 es va fer la reforma de la legislació i això ha generat molts dubtes en els familiars de les persones que presenten un grau de discapacitat. Per això vam veure oportú fer una conferència amb experts  de la Fundació VellaTerra i respondre els seus dubtes.