Espai de Consulta a Casals de Joves

 

Oferim un espai d'atenció individual als Casals de Joves de barri de la Prosperitat on els i les joves poden fer consultes sobre temes que els preocupin relacionats amb la salut mental. És un espai d'aproximació, de confiança i on busquem que trobin resposta o millora de les seves preocupacions.